Krzysztof Kowalski

Riaditeľ spoločnosti DUON

Krzysztof má magisterský titul z manažmentu a marketingu na Vyššej škole manažmentu vo Varšave.
Krzysztof má viac ako 20 rokov skúseností v oblasti energetiky.

Výber rolí:

  • CSDO v DUON Dystrybucja sp. z o.o. (2015-2017)
  • Riaditeľ nákupu palív v elektrárňach (2012 – 2015)
  • Obchodný riaditeľ, člen predstavenstva v DUON Dystrybucja SA (2007 – 2012)
  • Riaditeľ pre rozvoj podnikania a riadenie rizík v N.EN. Nowa Energia (2005-2007)