Centrálne zásobovanie teplom – CZT

V rámci skupiny GGE máme na Slovensku viac ako 90 kilometrov tepelných rozvodov. Pôsobíme v  šiestich mestách (Považská Bystrica, Devínska Nová Ves, Sereď, Snina, Želiezovce, Dunajská Streda), kde prevádzkujeme systém riadenia tepla vo forme centrálneho zásobovania teplom ( ústredné kúrenie). V porovnaní s individuálnymi zdrojmi tepla ide o ekologickejší spôsob, ako zabezpečiť vykurovanie domácností a spoločností, alebo ako dodávať technologické teplo priemyselným zákazníkom.

Podniky v danom segmente

Považská Bystrica –Teplo GGE Považská Bystrica –Teplo GGE
Bratislava – Devínska Nová Ves – Teplo GGE s.r.o. Bratislava – Devínska Nová Ves – Teplo GGE s.r.o.
Dunajská Streda - Southerm s.r.o. Dunajská Streda - Southerm s.r.o.
Sereď - Energetika Sereď s.r.o. Sereď - Energetika Sereď s.r.o.
Snina - Snina Energy - Teplo GGE Snina - Snina Energy - Teplo GGE
Želiezovce – Teplo GGE Želiezovce – Teplo GGE

Tvoríme energiu, máme čísla

Budujeme a prevádzkujeme vlastné distribučné sústavy na rozvod energií.

36 000

MWh

Objem vyrobenej elektriny

27 mil.

EUR

Tržieb

240 000

MWh

Tepla

24 000

Domácností