Distribúcia

Distribúciou energií sa v skupine GGE zaoberá spoločnosť GGE distribúcia, a. s.. V rámci GGE distribúcia sa venujeme budovaniu a prevádzkovaniu lokálnych distribučných sietí. Okrem iných napríklad aj v Považskej Bystrici, kde v priemyselnom areáli mesta zabezpečujeme distribúciu elektriny, plynu, pitnú i technologickú vodu ako aj odvádzanie odpadových vôd splaškovou, chemickou a jednotnou kanalizáciou.

Podniky v danom segmente

GGE Distribúcia, a.s. GGE Distribúcia, a.s.

Distrubuujeme energiu, máme čísla

Budujeme a prevádzkujeme vlastné distribučné sústavy na rozvod energií.

79 700

MWh

Objem distribuovanej elektriny

786 663

MWh

Objem distribuovaného plynu

19

osôb

Počet zamestnancov

34

km

Vlastnené rozvody