O GGE

GGE patrí k popredným slovenským energetickým skupinám. Investujeme do rôznych oblastí energetického priemyslu, od výroby a distribúcie až po dodávku. Taktiež sme jeden z mála energetických skupín, ktoré rozsiahlo investujú do výrobných kapacít a inovácií. Vďaka silnému finančnému zázemiu sme vyhľadávaným a stabilným investičným partnerom pri výstavbe energetických projektov.

Spoločnosť bola založená v roku 2007. Už viac ako 10 rokov sa nám, ako aj skupine, darí udržiavať trend rastu vo väčšine segmentov, do ktorých sme vstúpili. Naše rozsiahle skúsenosti z pôsobenia na trhu so spoločnosťami, ktoré mali po desaťročia pred liberalizáciou dominantné postavenie, sme zužitkovali na zahraničných trhoch, kde sme sa úspešne stali prvým alternatívnym dodávateľom energií. Momentálne pôsobíme na slovenskom a českom trhu.

Podčiarknutím nášho ďalšieho rozvoja a rastu je aj to, že v roku 2024 spoločnosť UCED získala 100% podiel v spoločnosti GGE. Toto nové partnerstvo poskytlo skupine GGE hlbšie medzinárodné zázemie a zároveň posilnilo jej stabilitu na trhoch.

Úspech GGE je postavený najmä na našich zamestnancoch, tak v GGE, a.s., ako aj v našich dcérskych spoločnostiach. Pracujú u nás špičkoví odborníci z oblasti výroby, údržby, dodávky či predaja energií. Vďaka dlhoročnej investícii do ľudského kapitálu z oblasti energetického poradenstva, dokážeme našim klientom pomáhať za bežné hranice dodávateľa či výrobcu energií. Poradenstvo, ktoré klientom poskytujeme, zahŕňa komplexný pohľad, ako aj efektívne riešenia energetických výziev v rámci ich podnikov.

Nezabúdame však ani na to, že do nášho širokého portfólia nezanedbateľne patria aj spoľahlivé dodávky tepla, elektrickej energie a plynu pre domácnosti. Aj v tu ideme ďalej ako bežní dodávatelia – ponúkame komplexnú správu nehnuteľností pre ich komfortné a bezstarostné užívanie.

Napriek rozsiahlym investíciám v zahraničí nezabúdame na to, odkiaľ pochádzame. Aj v zahraničí sa správame tak, ako doma, a teda s úctou, rešpektom a ohľadom na životné prostredie. Pri inováciách a technológiách, ktoré znižujú, alebo dokonca eliminujú záťaž na životné prostredie, neváhame. V našich prevádzkach využívame najnovšie technológie a obnoviteľné zdroje. Uvedomujeme si aj našu spoločenskú zodpovednosť voči obyvateľom žijúcim v okolí nášho podnikania. Preto každoročne podporujeme projekty z oblastí telovýchovy, umenia, ekológie či vzdelávania.

Viac o GGE

Info
o investoroch

UCED s.r.o. poskytuje komplexné služby v oblasti energetiky, vrátane vytvárania jednotných energetických konceptov pre rôzne oblasti, podpory investorov počas výstavby a technického dohľadu, správy energetických zariadení a poskytovania komplexných energetických riešení založených na rozsiahlych praktických skúsenostiach.

Viac ako 7 100 odberných miest a viac než 160 distribučných sústav.

Viac informácií

Poslanie:

Čistá energia – spoľahlivo, bez plytvania a za rozumnú cenu.

Hodnoty:

Odbornosť

Angažovanosť

Dôveryhodnosť

Jednoduchosť

Míľniky GGE

2007

GGE vzniká ako nový hráč v energetickom odvetví na Slovensku.

2008

GGE získava svoju prvú akvizíciu – spoločnosť Pov Byt v Považskej Bystrici, ktorá sa stane jednou z našich najúspešnejších investícií. V meste začíname s rozsiahlymi investíciami do tepelnej infraštruktúry.

2009

GGE pokračuje v akvizíciou na juhu Slovenska. Southerm v Dunajskej Strede sa pridáva do portfólia rastúcej spoločnosti.

2010

V Považskej Bystrici vrcholia rozsiahle investície spustením modernej a ekologickej kogeneračnej jednotky s inštalovaným výkonom elektriny na úrovni 60 MWea tepla 54 MWt. Viac informácií

Zároveň v meste prebieha aj rekonštrukcia rozvodov a postupné vybudovanie odovzdávajúcich staníc. Viac informácií

V Dunajskej prebieha rozsiahla rekonštrukcia rozvodov tepla, teplej vody a kotolne, ako aj inštalácia nových kogeneračných jednotiek s inštalovaným výkonom elektriny na úrovni 2 + 3 MWe, čo zodpovedá 6 MWt. Viac informácií

Akvizícia Tenergo Brno – GGE rozširuje svoje portfólio o poskytovanie inžinieringových služieb.

2011

Elgas začal pre svojich koncových zákazníkov, ako prvý dodávateľ na Slovensku, poskytovať združenú dodávku plynu a elektriny.

Elgas vstupuje do Srbska ako prvý alternatívny predajca plynu v krajine.

2012

Akvizícia spoločnosti Energy Snina. Do portfólia GGE pribudlo nové portfólio domácností, ktorým zabezpečujeme dodávku tepla.

Vznik Teplo GGE, zlúčením Tenergo Brno a Pov Byt. Teplo GGE zastrešuje aj administratívne a podporné úkony pre ostatné prevádzky vyrábajúce teplo v rámci skupiny.

2013

Skupina GGE spúšťa po rozsiahlej investícii, nový moderný kogeneračný zdroj tepla v areáli Energy Snina. Dochádza aj k zmene palivovej základne z uhlia a biomasy na zemný plyn.

Vstup na poľský trh. Dochádza ku kúpe poľského obchodníka s elektrinou Enet Energy Polska a následne k jeho začleneniu do štruktúry skupiny ako Elgas Poľsko.

Expanzia aj na trh v Českej republike. Vzniká Elgas CZ.

2014

Elgas sa stáva tretím najväčším dodávateľom plynu na slovenskom trhu. Podarilo sa mu prekročiť hranicu 1,4 miliónu MWh dodaného plynu.

2015

Do GGE, a.s. vstupuje nový strategický investor – Infracapital, investičný fond globálnej poisťovaco-finančnej skupiny Prudential.* v roku 2019 došlo k rozdeleniu a Infracapital bol nahradený spoločnosťou M&G.

Elgas pokračuje vo svojej úspešnej ceste, láme aj pomyselnú hranicu 1 milióna MWh dodanej elektriny. Do konca roka toto číslo ešte zvýšil až na 1,3 milióna MWh.

Akvizícia prvej výrobnej kapacity v Poľsku – v meste Siemianowice Słaskie (Cieplownia Siemianowice).

2016

Akvizícia teplární a tepelných hospodárstiev (vlastnených spoločnosťou IDEA98) v mestách Tarnowskie Góry a Pyskowice.

Po dlhšom čase dochádza k akvizícii na Slovensku. GGE rozširuje svoje portfólio o tepelné hospodárstvo v Seredi.

Predchádzajúci Nasledujúci

Naša záruka kvality

SGS ISO 9001
SGS ISO 14001
SGS ISO 45001

Certifikáty

ISO 9001 Systém riadenia kvality

Norma sa zaoberá procesným prístupom v rámci vzťahov so zákazníkom a dodávateľom. Tento základný princíp sa musí uplatňovať pri implementácii systému kvality a následne obhajovať v certifikačnom audite.

ISO 14001  Systém ENVIRONMENTÁLNEHO Manažmentu

Podpora ochrany životného prostredia a predchádzanie znečisťovaniu.

ISO 45001 Certifikát systému Manažérstva

Špecifikuje požiadavky na systém riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v organizáciách. ISO pomáha organizáciám rozvíjať koncepcie a dlhodobé ciele, ktoré zohľadňujú právne a iné požiadavky a informácie o zdravotných a bezpečnostných rizikách.