Nákup, predaj a
obchodovanie

Dodávka elektriny a plynu

Spoločnosť Elgas bola po liberalizácii trhu s plynom a elektrickou energiou v roku 2010 jedným z prvých obchodníkov na Slovensku. Spoločnosť Elgas ako prvá priniesla združenú  dodávku elektriny a plynu na Slovensku.

Elgas je jedným z Top 5 dodávateľov na slovenskom trhu. Elgas je zameraný na B2B segment, kde má viac ako 2300 zákazníkov. Okrem dodávok elektriny a plynu sa zameriavame aj na prevzatie zodpovednosti za odchýlku externých klientov vo výške 1,2 TWh EE, Sourcing a Trading (EE a plynu).

Podniky v danom segmente

Elgas Slovensko - Elgas, k.s Elgas Slovensko - Elgas, k.s

Tvoríme energiu, máme čísla

Budujeme a prevádzkujeme vlastné distribučné sústavy na rozvod energií.

26

osôb

Počet zamestnancov

260 mil

EUR

Tržby

5,4

TWh

Dodanej elektriny

3

TWh

Objem dodaného plynu