Výroba tepla a elektriny

Tepláreň Považská Bystrica je jedným z popredných výrobcov elektriny a tepla na Slovensku. Zdroj je paroplynový cyklus, ktorý má nominálny výkon 64 MW elektrický a 120 MW tepla. Je jedným z najväčších zdrojov založených na kombinovanú výrobu elektriny a tepla na Slovensku.

Podniky v danom segmente

Tepláreň Považská Bystrica s.r.o. Tepláreň Považská Bystrica s.r.o.

Tvoríme energiu, máme čísla

Budujeme a prevádzkujeme vlastné distribučné sústavy na rozvod energií.

280 000

MWh

Objem vyrobenej elektriny

38 mil.

EUR

Tržby

120 000

MWh

Tepla

40

osôb

Počet zamestnancov