Teplo

Teplo vyrábame a dodávame koncovým odberateľom nielen na Slovensku, ale aj v Poľsku. Naše systémy centrálnej výroby tepla, na rozdiel od individuálnych zdrojov, výrazne menej zaťažujú ovzdušie v mestách.

Aj pri výrobe tepla totiž kladieme dôraz na inovácie, trvalú udržateľnosť a spoľahlivosť. Naše zdroje využívajú obnoviteľné zdroje energií, ako aj vysoko účinnú kombinovanú výrobu elektriny a tepla. Spravujeme a pravidelne modernizujeme stovky kilometrov rozvodov tepla.

GGE skupina v číslach

rok dodané a vyrobené teplo*
2012 297 729
2013 289 135
2014 246 970
2015 309 659
2016 390 290
2017 400 615


*údaje sú v MWh.

 

Výrobu tepla v moderných kogeneračných jednotkách, ako aj distribúciu do domácností, podnikov či verejných budov, zastrešuje naša dcérska spoločnosť Teplo GGE.

 

Niektoré z našich úspešných investícií do ekologickej produkcie tepla si môžete pozrieť aj v sekcii Projekty GGE.