Predaj a distribúcia LNG

Dodávka a distribúcia LNG

Hlavné činnosti skupiny GGE v oblasti LNG sú pod záštitou spoločnosti DUON so sídlom v Poľsku. DUON Dystrybucja sp. Zoo. prevádzkuje 70 km potrubí v mestách, ktoré sú zásobované LNG, alebo ktoré LNG používajú na dodávku  tepla.

DUON dodáva týmto mestám LNG pomocou 21  strategicky umiestnených splyňovacích staníc. DUON je jednotka v Poľsku s 80% podielom na trhu v LNG. LNG je ekologické, ekonomické a univerzálne palivo. Je to zemný plyn, ktorý v dôsledku ochladenia na -163 ° C prechádza do kvapalného stavu a jeho objem sa zmenšuje približne 600-krát.

DUON Plyn

Podniky v danom segmente

Výroba LNG a dodávka plynu - DUON Dystribucja S. A. Výroba LNG a dodávka plynu - DUON Dystribucja S. A.
DUON Logistyka DUON Logistyka

Tvoríme energiu, máme čísla

Budujeme a prevádzkujeme vlastné distribučné sústavy na rozvod energií.

142

osôb

Počet zamestnancov

50 mil

EUR

Tržby

326 000

MWh

LNG

567 000

MWh

Plynu