O nás

GGE patrí k popredným slovenským energetickým skupinám. Investujeme do rôznych oblastí energetického priemyslu, od výroby a distribúcie až po dodávku. Taktiež sme jeden z mála energetických skupín, ktoré rozsiahlo investujú do výrobných kapacít a inovácií. Vďaka silnému finančnému zázemiu sme vyhľadávaným a stabilným investičným partnerom pri výstavbe energetických projektov.

Spoločnosť bola založená v roku 2007. Už viac ako 10 rokov sa nám, ako aj skupine, darí udržiavať trend rastu vo väčšine segmentov, do ktorých sme vstúpili. Naše rozsiahle skúsenosti z pôsobenia na trhu so spoločnosťami, ktoré mali po desaťročia pred liberalizáciou dominantné postavenie, sme zužitkovali najmä v Srbsku, kde sme sa úspešne stali prvým alternatívnym dodávateľom energií. Momentálne pôsobíme na slovenskom, českom, poľskom a srbskom trhu.

Podčiarknutím nášho úspešného nástupu, ako aj ďalšieho rozvoja a rastu, je aj to, že sme sa stali atraktívnou investičnou príležitosťou pre britský investičný fond Infracapital, ktorý je súčasťou globálnej finančno-poisťovacej skupiny Prudential. Od roku 2015 je tak Infracapital strategickým investorom v GGE, a skupine a našim klientom priniesol hlbšie medzinárodné zázemie, posilnil našu stabilitu a je garanciou našej spoľahlivosti a ďalšieho rastu.

Úspech GGE je postavený najmä na našich zamestnancoch, tak v GGE, a.s., ako aj v našich dcérskych spoločnostiach. Pracujú u nás špičkoví odborníci z oblasti výroby, údržby, dodávky či predaja energií. Vďaka dlhoročnej investícii do ľudského kapitálu z oblasti energetického poradenstva, dokážeme našim klientom pomáhať za bežné hranice dodávateľa či výrobcu energií. Poradenstvo, ktoré klientom poskytujeme, zahŕňa komplexný pohľad, ako aj efektívne riešenia energetických výziev v rámci ich podnikov.

Nezabúdame však ani na to, že do nášho širokého portfólia nezanedbateľne patria aj spoľahlivé dodávky tepla, elektrickej energie a plynu pre domácnosti. Aj v tu ideme ďalej ako bežní dodávatelia - ponúkame komplexnú správu nehnuteľností pre ich komfortné a bezstarostné užívanie.

Napriek rozsiahlym investíciám v zahraničí nezabúdame na to, odkiaľ pochádzame. Aj v zahraničí sa správame tak, ako doma, a teda s úctou, rešpektom a ohľadom na životné prostredie. Pri inováciách a technológiách, ktoré znižujú, alebo dokonca eliminujú záťaž na životné prostredie, neváhame. V našich prevádzkach využívame najnovšie technológie a obnoviteľné zdroje. Uvedomujeme si aj našu spoločenskú zodpovednosť voči obyvateľom žijúcim v okolí nášho podnikania. Preto každoročne podporujeme projekty z oblastí telovýchovy, umenia, ekológie či vzdelávania.