Plyn

Boli sme jedným z prvých obchodníkov na slovenskom trhu, ktorý po liberalizácii trhu s plynom začal ponúkať odberateľom nové a inovatívne produkty. Naša dcérska spoločnosť Elgas priniesla ako vôbec prvá na Slovensku združenú dodávku elektriny a plynu.

Vďaka týmto inováciám a skúsenostiam už roky spoľahlivo dodávame plyn väčším domácnostiam, malým a veľkým odberateľom, vrátane lokálnych výrobcov tepla. Zároveň sme partnerom desiatok samospráv, pre ktoré zabezpečujeme dodávku plynu do nemocníc, škôl či materských škôl, a to nielen na Slovensku, ale aj v Českej republike, Poľsku a Srbsku.

GGE skupina v číslach

rok dodaný plyn*
2012 707 609
2013 2 030 036
2014 2 023 732
2015 3 051 045
2016 4 621 747
2017 3 768 563


*údaje sú v MWh.

 

Viac o našich aktivitách v oblasti dodávky plynu nájdete na stránkach našej dcérskej spoločnosti Elgas pre príslušnú krajinu.