Dodávateľ energií ELGAS, patriaci do energetickej skupiny GGE, má novú riaditeľku

11. marca 2021

V manažmente slovenskej energetickej skupiny GGE dochádza k zmene. Spoločnosť ELGAS, s.r.o., ktorá v skupine zastrešuje dodávku energií ako firemným, tak súkromným zákazníkom, získala novú riaditeľku. Jiřina Hinnerová prináša do skupiny skúsenosti od lídrov na trhu ako bývalého francúzskeho Gaz de France či domáceho SPP.

„Verím, že do Elgas-u prinesiem nový vietor. V najbližšom období sa plánujeme začať viac presadzovať v segmente malých a stredných podnikov,“ hovorí Jiřina Hinnerová. Po konsolidácii Elgas-u v predchádzajúcom období sa nová obchodná politika firmy bude sústreďovať najmä na slovenský trh, s ktorým má J. Hinnerová dlhoročné skúsenosti z pôsobenia v SPP. Rozšírenie portfólia MSP zákazníkov prinesie do firmy väčšiu stabilitu a predvídateľnosť rastu.

Som rád, že môžem Jiřinu v skupine privítať. V posledných rokoch išlo do reštrukturalizácie a optimalizácie procesov v Elgas-e veľa času a energie, Jiřine tak odovzdávame fungujúcu a flexibilnú firmu. Teším sa na to, čo spolu so svojim tímom dokáže,“ hovorí Jan Vymazal, generálny riaditeľ skupiny GGE.

„Prešla som rôznymi riadiacimi pozíciami, kde som bola zodpovedná za predaj energií pre biznis zákazníkov, pre retail zákazníkov, za marketing a tímy rôznych veľkostí. Verím, že tieto bohaté skúsenosti v Elgas-e zužitkujem,“ dodáva J. Hinnerová. Jiřina prichádza do GGE z postu CEO materiálo-technologickej R&D spoločnosti NAFIGATE.

Elgas, s.r.o., člen skupiny GGE, obchoduje a dodáva elektrickú energiu a zemný plyn vrátane podporných služieb klientom na slovenskom trhu už od roku 2000. Spoločnosť Elgas je jedným z významných dodávateľov energií na trhu, pričom v roku 2018 dodala zákazníkom 0,6 TWh elektrickej energie a 3,2 TWh plynu.

Skupina GGE, založená v roku 2007, je s ročnými tržbami na úrovni 300 miliónov eur, jednou z rýchlo rastúcich energetických spoločností v strednej a východnej Európe. Viac ako 20 spoločností patriacich do skupiny GGE zastrešujú celý energetický cyklus – od dodávky paliva pre výrobu energií, cez výrobu a distribúciu energií, prevádzku a údržbu zariadení na výrobu energie. Skupina GGE je aktívna aj na zahraničných trhoch, napríklad v Poľsku, kde od roku 2017 vlastní DUON  – jednotku v dodávke skvapalneného zemného plynu.

Od roku 2015 je strategickým investorom v GGE britský investičný fond Infracapital, ktorý je súčasťou globálnej finančno-poisťovacej skupiny Prudential. Toto strategické partnerstvo prinieslo klientom GGE okrem garancie stability a spoľahlivosti aj finančné zázemie umožňujúce ďalší rast v regióne strednej Európy. Investičný fond Infracapital  využíva zdroje spoločnosti M&G Plc, ktorá spravuje aktíva vo výške viac ako 341 miliárd GBP, pričom do Infracapitalu investovala 1,2 miliardy GBP.

Kontakt pre médiá:

Jana Martanovičová
špecialista marketingu
martanovicova@elgas.sk
+421 904 577 938