Produkcja ciepła i energii elektrycznej

Elektrociepłownia Powaska Bystrzyca jest jednym z czołowych producentów energii elektrycznej i ciepła technologicznego na Słowacji. Źródłem jest obieg pary i gazu o nominalnej mocy elektrycznej 64 MW i 120 MW ciepła. Jest to jedno z największych źródeł opartych na połączonej produkcji energii elektrycznej i ciepła na Słowacji.

Przedsiębiorstwa w danym segmencie

Tepláreň Považská Bystrica s.r.o. Tepláreň Považská Bystrica s.r.o.

Tworzymy energię, a nasze liczby mówią same za siebie

Budujemy i obsługujemy własne systemy dystrybucji do rozprowadzania energii

280 000

MWh

Objętość wyprodukowanej energii elektrycznej

38 mln.

EUR

Dochód

120 000

MWh

Ciepło

40

osób

Liczba pracowników