Polityka prywatności

GGE, a. s. przetwarza dane osobowe użytkowników tej witryny w celu dochodzenia praw i obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących przepisów prawnych obowiązujących i obowiązujących w Republice Słowackiej.

Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest wyłącznie GGE, a. s. lub osoby przez niego upoważnione. Dane osobowe są przechowywane przez GGE, a. s. tylko tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia celu, dla którego są przetwarzane.

Informacje przekazywane osobie, której dane dotyczą, przy uzyskiwaniu danych osobowych od osoby, której dane dotyczą – pracownika (osoby poszukującej pracy)

Informacje przekazywane osobie, której dane dotyczą, podczas uzyskiwania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą – klientów i partnerów biznesowych

Osoba odpowiedzialna

E-mail: gdpr@gge.sk

Telefon: +421 2 3268 3800