Strategia ESG w Grupie GGE

ESG (Environment, Social, Governance) to podejście do kwestii ładu korporacyjnego, które rozpatruje sukces i działalność firmy nie tylko pod kątem zysków i strat, ale także w szerszym ujęciu jej wpływu na społeczeństwo i pracowników. W Grupie GGE pracujemy od dawna nad wieloma kwestiami związanymi z ESG, ale zdecydowaliśmy się na zastosowanie zasad ESG w ustrukturyzowany, obejmujący całą grupę sposób, który możemy mierzyć, oceniać i rozwijać w czasie. Przedstawiamy kluczowe obszary, którymi chcemy się zająć w najbliższym czasie.

Environment
Środowisko

Zieleń mamy we krwi

Ochrona i wspieranie środowiska naturalnego jest podstawą naszej działalności. Dlatego w ostatnich latach zmieniliśmy źródło paliwa dla naszych ciężarówek – 18 z nich przeszło z silników diesla na LNG. Różne projekty optymalizacyjne i infrastrukturalne sprawiły, że emisja CO2 generowana przez transport LNG na MWh została zredukowana z 0,027 do 0,009. Segment ciepłowniczy również nie pozostaje w tyle – przeprowadziliśmy dogłębną analizę rozwiązań technicznych w obrębie ciepłowni Považská Bystrica w celu maksymalnej redukcji CO2 .

Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla w wyniku rozwoju działalności gospodarczej – zielony biznes / inicjatywy

W Grupie GGE zawsze szukamy nowych możliwości. Tym bardziej, jeżeli chodzi o przyjazne dla środowiska opcje rozwoju naszej działalności. Przygotowaliśmy opracowanie dotyczące możliwości wykorzystania biogazu ze źródeł odnawialnych w naszym miksie energetycznym. W ramach grupy stale oceniamy również możliwości inwestycji w odnawialne źródła energii.

Zapobieganie wypadkom środowiskowym

Aktywnie zwalczamy ryzyka wynikające z naszej działalności. Jednym z nich są wypadki środowiskowe, którym zapobiegamy poprzez wdrażanie najlepszych praktyk i środków zapobiegawczych wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. W ramach naszych działań prewencyjnych planujemy również obsadzić specjalne stanowisko koordynatora ds. bezpieczeństwa i ochrony środowiska, który będzie odpowiedzialny za ten właśnie program.

Social
Obszar społeczny

Zaangażowani pracownicy są kluczem Grupy GGE

Regularnie organizujemy badania zaangażowania pracowników. Na tej podstawie tworzymy i wdrażamy plany działania dla obszarów wymagających poprawy. Badanie powtarzamy co 2 lata, dzięki czemu zawsze mamy aktualne informacje na temat postrzegania poszczególnych obszarów w społeczeństwie, a także wpływu wdrażanych planów działania.

Jakość BHP oznacza

Bezpieczeństwo i higiena pracy nie jest w Grupie GGE tylko świstkiem papieru. Nieustannie pracujemy nad szkoleniem naszych pracowników w zakresie najlepszych praktyk, aby zminimalizować ryzyko związane z wykonywaną przez nich pracą. Jednocześnie inwestujemy w obiekty i technologie, aby stworzyć bezpieczne i zdrowe środowisko pracy. Naszym celem jest całkowite uniknięcie wypadków, w których pracownicy doznają obrażeń.

W ramach bezpieczeństwa regularnie oceniamy przeprowadzone kontrole, wdrożenie wynikających z nich działań naprawczych oraz wypadki przy pracy.

Satysfakcja klienta jest najważniejsza

Spółki z portfolio Grupy GGE stawiają sobie za cel budowanie długotrwałych relacji z klientami. Dlatego tak ważne jest poznanie ich opinii i doświadczeń związanych z naszymi usługami. Dlatego co roku przygotowujemy badanie satysfakcji klientów, na podstawie którego tworzymy plan działań dotyczący zmian, które doprowadzą do wyeliminowania niedociągnięć i wzrostu zadowolenia klientów. Nasz sukces oceniamy na podstawie stopniowego wzrostu wyników badań satysfakcji.

Pracownicy są u nas równi

Równość szans jest dla nas podstawową kwestią społeczną. Chcemy dawać przykład w tej dziedzinie, dlatego ciężko pracujemy nad zbieraniem statystyk i danych, które pomogą nam prowadzić grupę tak, aby żadna część jej pracowników nie była niesprawiedliwie doceniana lub faworyzowana. Dotyczy to bezpośrednio np. wynagrodzeń, ale także formy szkoleń pracowniczych i innych obszarów, które są objęte jednolitą polityką dla wszystkich pracowników grupy. Pracujemy nad zdefiniowaniem zasad równości szans w naszej Grupie oraz poprzez naszą politykę różnorodności.

Pomagamy poprzez Fundację GGE

Pracownicy Grupy GGE wiedzą, że największą radość przynosi bezinteresowna pomoc innym. Dlatego zdecydowaliśmy się na powołanie i rozwój Fundacji GGE, która ma możliwości i środki, aby wspierać i rozwijać społeczności, w których działamy. Jednak poszczególne projekty i inicjatywy, które wspieraliśmy przed powstaniem fundacji, nie zostały odwołane! Nieustannie pracujemy nad tym, aby nasze wsparcie było bardziej przejrzyste i ukierunkowane, aby było odczuwalne tam, gdzie jest najbardziej potrzebne.

Governance
Zarządzanie firmą

Spotykamy się twarzą w twarz

Nasi pracownicy regionalni są tak samo ważni jak ci siedzący w Bratysławie. Dlatego postanowiliśmy 4 razy w roku organizować w każdym zakładzie wspólne spotkanie ratuszowe – kierownictwa grupy wraz z kierownictwem zakładu i wszystkimi pracownikami. Na spotkaniu przedstawiane są zmiany w grupie, nowe inicjatywy, oceniany jest miniony okres, ale przede wszystkim jest miejsce na bezpośrednią dyskusję. Jest to otwarte forum dla naszych pracowników i ich potrzeb, obaw czy komplementów.

Minimalizacja przestojów infrastruktury

Znaczna część naszej działalności zależy od jakości i niezawodności naszej infrastruktury. Dlatego też pracujemy w ramach Grupy GGE nad wprowadzeniem szczegółowego monitoringu oraz oceny ryzyka, abyśmy mogli przystąpić do konserwacji predykcyjnej. Celem jest przeprowadzanie napraw i konserwacji operacyjnej przed wystąpieniem problemu, z niewielkim lub żadnym ograniczeniem funkcjonalności systemu.

Nie oszukujemy w biznesie

Korupcja, kumoterstwo lub nieuczciwe praktyki zniekształcają rynek i sprawiają, że nawet najlepsze inicjatywy i środki stają się dysfunkcyjne. Dlatego też nie ma dla nich miejsca w grupie GGE. Nieustannie szkolimy naszych pracowników, w jaki sposób mogą się bronić przed zachowaniami korupcyjnymi, gdzie je zgłaszać i jak się ich pozbyć. Badamy wszelkie zgłoszone podejrzenia o zachowania korupcyjne w grupie i podejmujemy natychmiastowe działania. Co 2 lata szkolimy wszystkich pracowników w zakresie naszej polityki antykorupcyjnej i dokładnie badamy wszystkie zgłoszone zarzuty.

Naruszenie przepisów? Niedopuszczalne!

Filarem każdej etycznej działalności gospodarczej jest przestrzeganie przepisów i prawa kraju, w którym firma prowadzi działalność. Dla nas jest to proste – naszym celem nie jest przechodzenie kontroli zewnętrznych „na styk”, ale stanowić przykład odpowiedzialnego biznesu. Dlatego co roku podczas audytów zewnętrznych staramy się być w 100% zgodni z przepisami i prawem.

Zasady te dotyczą wszystkich, z którymi prowadzimy interesy

Nie zamykamy oczu na problemy. Chcemy zagwarantować naszym klientom, że ich zasoby są wykorzystywane w sposób wydajny, etyczny i z jak najmniejszym wpływem na środowisko, nie tylko przez nas, ale również w całym naszym łańcuchu dostaw. Dlatego też dokładamy wszelkich starań, aby nasi dostawcy również przestrzegali celów i wartości, które wyznaczyliśmy sobie w Grupie GGE.

Cyberzagrożenia nigdy nie śpią

Dzięki postępowi technologicznemu możemy produkować, dystrybuować i dostarczać energię lepiej i bardziej efektywnie niż kiedykolwiek wcześniej. Wiemy jednak, że zwiększona komputeryzacja i integracja jednostek sterujących niesie ze sobą również zwiększone ryzyko ataku z zewnątrz. Kładziemy nacisk na bezpieczeństwo cybernetyczne w ramach grupy, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że zaniedbanie ryzyka lub niefortunny wypadek może doprowadzić do obniżenia komfortu życia tysięcy rodzin lub wstrzymania produkcji w setkach firm naszych partnerów.