O GGE

GGE jest jedną z czołowych słowackich grup energetycznych. Inwestujemy w różne obszary przemysłu energetycznego, od produkcji i dystrybucji aż po dostawy. Jesteśmy również jedną z nielicznych grup energetycznych, które dokonały dużych inwestycji w moce produkcyjne i innowacje. Dzięki naszemu silnemu zapleczu finansowemu jesteśmy pożądanym i stabilnym partnerem inwestycyjnym przy budowie projektów energetycznych.

Firma została założona w 2007 roku. Już od ponad 10 lat zarówno nam, jak i grupie udaje się utrzymać trend wzrostowy w większości segmentów, w których działamy. Nasze bogate doświadczenie w spółkach zajmujących dominującą pozycję na rynku przez dziesięciolecia przed liberalizacją bardzo nam się przydało – w szczególności na rynkach zagranicznych, gdzie udało nam się stać pierwszym alternatywnym dostawcą energii. Obecnie działamy na rynku słowackim, czeskim i polskim.

Poprzez udany start, a także dalszy rozwój i wzrost, staliśmy się atrakcyjną okazją inwestycyjną dla brytyjskiego funduszu inwestycyjnego Infracapital, który jest częścią globalnej grupy finansowo-ubezpieczeniowej M&G. Od 2015 r. Infracapital jest strategicznym inwestorem w GGE, który zapewnił Grupie, ale także naszym bogate doświadczenie międzynarodowe, wzmacniając tym samym naszą stabilność oraz gwarantując naszą niezawodność i ciągły rozwój.

Sukces GGE zawdzięczamy przede wszystkim naszym pracownikom, zarówno tym w GGE, a.s., jak i tym w naszych spółkach zależnych. Współpracujemy z najlepszymi ekspertami w dziedzinie produkcji, konserwacji, dostaw i sprzedaży energii. Dzięki długoterminowym inwestycjom w kapitał ludzki z zakresu doradztwa energetycznego jesteśmy w stanie zaoferować naszym klientom ponadstandardową pomoc w porównaniu z innymi dostawcami lub producentami energii. Doradztwo, którego udzielamy klientom, zapewnia kompleksowe podejście, a także skuteczne rozwiązania problemów energetycznych w ich przedsiębiorstwach.

Nie zapominamy jednak, że nasze szerokie portfolio obejmuje również niezawodne dostawy ciepła, energii elektrycznej i gazu dla gospodarstw domowych. Także tu poszliśmy parę kroków dalej niż zwykli dostawcy – oferujemy kompleksowe zarządzenie nieruchomościami, która zapewnia ich komfortowe i beztroskie użytkowanie.

Pomimo dużych inwestycji za granicą, nie zapominamy, skąd pochodzimy. Nawet za granicą nasze podejście i zasady są takie same – wykazujemy się szacunkiem i dbałością o środowisko naturalne. Bez wahania wdrażamy innowacje i technologie, które zmniejszają lub nawet eliminują obciążenie dla środowiska. W naszej działalności korzystamy z najnowszych technologii i zasobów odnawialnych. Jesteśmy również świadomi naszej społecznej odpowiedzialności wobec ludzi mieszkających w pobliżu obszarów prowadzenia naszych działań. Dlatego co roku wspieramy projekty z zakresu wychowania fizycznego, sztuki, ekologii i edukacji.

Więcej informacji o GGE

Informacje
o inwestorach

Infracapital inwestuje, buduje i zarządza różnorodną gamą podstawowej infrastruktury w celu zaspokojenia zmieniających się potrzeb społeczeństwa i wspierania długoterminowego wzrostu gospodarczego.

Infracapital ma ponad 80 lat doświadczenia inwestycyjnego, 341 miliardów GBP w zarządzanych aktywach, 5,5 miliona klientów na 29 rynkach, a także ponad 45 miliardów GBP w inwestycjach infrastrukturalnych na całym świecie.

WIĘCEJ INFORMACJI

Misja:

Czysta energia – niezawodnie, rozsądnie i w dobrej cenie.

Wartości:

Fachowość

Zaangażowanie

Wiarygodność

Prostota

Najważniejsze wydarzenia dla GGE

2007

Powstaje GGE, stając się nowym graczem w sektorze energetycznym na Słowacji.

2008

GGE przejmuje pierwszą spółkę Pov Byt w mieście Powaska Bystrzyca, która stanie się jedną z naszych najbardziej udanych inwestycji. W mieście rozpoczynamy rozległe inwestycje w infrastrukturę cieplną.

2009

GGE kontynuuje akwizycję na południu Słowacji. Southerm w Dunajskiej Stredie dołącza do portfela rozwijającej się firmy.

2010

Duże inwestycje w Powaskiej Bystrzycy doprowadzają do uruchomienia nowoczesnego i przyjaznego dla środowiska bloku kogeneracyjnego o mocy zainstalowanej elektrycznej na poziomie 60 MWe i 54 MWt ciepła. Więcej informacji

Jednocześnie miasto przechodzi także przebudowę sieci dystrybucyjnej i stopniową budowę stacji przeładunkowych. Więcej informacji

W Dunajskiej Stredie rozpoczyna się rozległa przebudowa sieci dystrybucji ciepła, ciepłej wody i kotłowni, a także instalacja nowych jednostek kogeneracyjnych o mocy zainstalowanej elektrycznej 2 + 3 MWe, co odpowiada 6 MWt ciepła. Więcej informacji

Przejęcie Tenergo Brno – GGE rozszerza swoje portfolio o usługi inżynieryjne.

2011

Elgas, jako pierwszy dostawca na Słowacji, zaoferował swoim klientom końcowym łączone dostawy gazu i energii elektrycznej. Elgas wchodzi na rynek serbski, stając się pierwszym alternatywnym dystrybutorem gazu w tym kraju.

2012

Przejęcie spółki Energy Snina. Do portfolio GGE dodano nowe gospodarstwa domowe, do których dostarczamy ciepło. Poprzez połączenie Tenergo Brno i Pov Byt powstaje Teplo GGE. Teplo GGE świadczy także usługi z zakresu administracji i wsparcia dla innych elektrociepłowni w ramach Grupy.

2013

Grupa GGE po szeroko zakrojonej inwestycji wprowadza nowe nowoczesne źródło ciepła pochodzące z procesu kogeneracji w Energy Snina. Następuje także zmiana bazy paliwowej z węgla i biomasy na gaz ziemny. Wejście na polski rynek. Przejęcie polskiego przedsiębiorstwa energii elektrycznej Enet Energy Polska, a następnie wcielenie go do struktury Grupy jako Elgas Polska. Ekspansja na rynek w Czechach. Utworzenie Elgas CZ.

2014

Elgas zostaje trzecim pod względem wielkości dostawcą gazu na rynku słowackim. Udało mu się przekroczyć 1,4 miliona MWh dostarczonego gazu.

2015

Do Grupy GGE, a.s. dołącza się nowy inwestor strategiczny – Infracapital, fundusz inwestycyjny międzynarodowej grupy Prudential, świadczącej usługi ubezpieczeniowe i finansowe. * w 2019 r. doszło do rozdzielenia, a Infracapital został zastąpiony przez M&G. Elgas nadal kroczy swoją ścieżką sukcesu, przekraczając planowany próg 1 miliona MWh dostarczonej energii elektrycznej. Do końca roku liczba ta wzrosła do 1,3 mln MWh. Nabycie pierwszych mocy produkcyjnych w Polsce – w Siemianowicach Śląskich (Ciepłownia Siemianowice).

2016

Nabycie ciepłowni i gospodarki cieplnej (należącej do IDEA98) w Tarnowskich Górach i Pyskowicach. Po długim czasie dochodzi do przejęcia na terenie Słowacji. GGE rozszerza swoje portfolio o zarządzanie ciepłem w mieście Sereď.

Predchádzajúci Nasledujúci

Nasza gwarancja jakości

SGS ISO 9001
SGS ISO 14001
SGS ISO 45001

Certyfikaty

System zarządzania jakością ISO 9001

Norma dotyczy podejścia procesowego w relacjach z klientami i dostawcami. Ta podstawowa zasada musi być stosowana przy wdrażaniu systemu jakości, a następnie broniona podczas audytu certyfikacyjnego.

System zarządzania środowiskowego ISO 14001

Promowanie ochrony środowiska i zapobieganie zanieczyszczeniom.

Certyfikat ISO 45001 (Certyfikat Systemu Zarządzania BHP)

Określa wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w organizacjach. ISO pomaga organizacjom opracowywać koncepcje i długoterminowe cele, które uwzględniają wymogi prawne i inne oraz informacje na temat zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa.