Dystrybucja

Dystrybucją energii w ramach Grupy GGE zajmuje się spółka GGE distribúcia, a. s.. Spółka ta jest głównie odpowiedzialna za budowę i obsługę lokalnych sieci dystrybucji. Między innymi w Powaskiej Bystrzycy, gdzie do obszaru przemysłowego dostarczamy prąd, gaz, wodę pitną i technologiczną, a także odprowadzamy ścieki za pośrednictwem sanitarnej, chemicznej i jednolitej sieci kanalizacyjnej.

Przedsiębiorstwa w danym segmencie

GGE Distribúcia, a.s. GGE Distribúcia, a.s.

Dystrybuujemy energię, a liczby mówią same za siebie

Budujemy i obsługujemy własne systemy dystrybucji do rozprowadzania energii.

79 700

MWh

Objętość dystrybuowanej energii elektrycznej

786 663

MWh

Objętość dystrybuowanego gazu

19

osób

Liczba pracowników

34

km

Własne rurociągi