Odpowiedzialność spółki

Kodeks etyki spółki GGE, a.s. ma za zadanie chronić spółkę, jej reputację i markę. Kodeks ten obowiązuje wszystkich pracowników, współpracowników oraz kierownictwo spółki. Obowiązkiem każdego jest przestrzeganie niniejszego Kodeksu, prowadzenie działań w zgodzie z jego postanowieniami i promowanie jego stosowania.

Pracownicy

W relacjach z pracownikami cenimy sobie wzajemny szacunek i zaufanie w miejscu pracy. Poglądy pracowników, a także ich rozwój osobisty są priorytetem dla firmy. Pracownicy są uczciwie wynagradzani za swoje wyniki.

GGE, a.s. zdecydowanie sprzeciwia się wszelkim formom dyskryminacji, a ich przejawy nie są tolerowane w miejscu pracy ani poza nim. Wierzymy, że każdy pracownik jest naszą wizytówką, także poza obszarem swoich kompetencji zawodowych. Dlatego inwestujemy w rozwój naszych pracowników, aby pomóc im osiągnąć ich cele i w pełni wykorzystać ich umiejętności.

Dbamy również o zdrowie naszych pracowników – zarówno psychiczne, jak i fizyczne – dlatego tworzymy bezpieczne i komfortowe środowisko pracy. Oprócz oczywistego przestrzegania zasad bezpieczeństwa, budujemy w naszych firmach stabilne środowisko, w którym rozwijamy się wraz z naszymi pracownikami.

Wierzymy, że dzięki wzajemnemu szacunkowi i długoterminowym inwestycjom w rozwój naszych pracowników, wraz z ofertą stabilnych miejsc pracy i uczciwego wynagradzania, jesteśmy w stanie w dłuższej perspektywie zapewnić sobie wysokiej jakości, lojalnych i zmotywowanych pracowników.

Partnerzy biznesowi i klienci

Zaufanie jest podstawą naszej branży. Bez zaufania w to, że nasze placówki czy dostawy energii działają stabilnie i niezawodnie, nie moglibyśmy prowadzić przedsiębiorstwa. Dlatego największą wartością jest dla nas głębokie i stabilne wzajemne zaufanie wśród wszystkich stron zaangażowanych w naszą działalność. Nasi partnerzy handlowi i klienci mają do nas absolutne zaufanie i dlatego traktujemy wszystkie informacje pozyskane w ramach relacji biznesowych jako ściśle poufne. Bardzo zależy nam na dobrej reputacji, dlatego przestrzegamy wszystkich warunków określonych w umowach, a także postępujemy etycznie i przyjaźnie w relacjach z innymi podmiotami.

Odpowiedzialna przedsiębiorczość i wsparcie dla społeczności

Grupa GGE jest w pełni świadoma i dumna ze swojej odpowiedzialności społecznej. Zarówno cała spółka, jak i każdy z naszych pracowników przyczynia się do wspierania lokalnych społeczności w obszarach naszej działalności, a także do poprawy jakości środowiska. Wspomagamy nasze otoczenie poprzez różne działania skupione głównie na wychowaniu fizycznym, sztuce, ekologii i edukacji.