Sprzedaż i dystrybucja LNG

Dostawa i dystrybucja LNG

Podstawowa działalność GGE w zakresie LNG odbywa się pod przewodnictwem Spółki DUON mającej swoją siedzibę w Polsce. DUON Dystrybucja sp. z o.o. obsługuje 70 km gazociągów w miastach, które są zaopatrywane w LNG lub wykorzystują LNG do dostarczania ciepła.

DUON zaopatruje te lokalizacje w LNG za pośrednictwem 19 strategicznie rozmieszczonych stacji regazyfikacji. DUON to jeden z największych dystrybutorów LNG w Polsce z 20-letnim doświadczeniem na rynku.

LNG (Liquefied Natural Gas) – skroplony gaz ziemny to ekologiczne, ekonomiczne i uniwersalne paliwo – gaz ziemny, który w wyniku schłodzenia do temperatury -163°C przechodzi w stan ciekły i zmniejsza swoją objętość ok. 600 razy.

DUON Plyn

Przedsiębiorstwa w danym segmencie

Výroba LNG a dodávka plynu - DUON Dystribucja S. A. Výroba LNG a dodávka plynu - DUON Dystribucja S. A.
DUON Logistyka DUON Logistyka

Tworzymy energię, a nasze liczby mówią same za siebie

Budujemy i obsługujemy własne systemy dystrybucji do rozprowadzania energii.

142

osób

Liczba pracowników

50 mln

EUR

Dochód

326 000

MWh

LNG

567 000

MWh

Gaz