Veľkoobchodné ceny plynu a elektriny by mohli aj naďalej klesať

TLAČOVÁ SPRÁVA Bratislava, 9.december 2014

Podľa analýzy spoločnosti Elgas, by veľkoobchodné ceny plynu a elektriny mohli aj v roku 2015 naďalej klesať. Cenu plynu pritom ovplyvňuje najmä klesajúca cena ropy na svetových trhoch. Nízka cena elektriny je naopak zapríčinená najmä vysokou ponukou a nízkym dopytom, ako aj energetickou politikou Európskej únie.

Rok 2014 bol z hľadiska vývoja cien plynu veľmi nestabilný. Už v prvom polroku došlo k jej výraznému poklesu, a to hlavne kvôli nadštandardne teplej zime. Klesajúci trend zastavil až vznik plynovej krízy medzi Ruskom a Ukrajinou. Po dohode medzi týmito dvoma krajinami však ceny plynu pokračovali v poklese aj v závere roka. Okrem úspešného zabezpečenia dodatočných dodávok ruského plynu na Ukrajinu, sa na poklese podpísala aj výrazne nižšia cena ropy. Jej hodnota sa aj vplyvom bridlicovej ťažby v USA znížila až o 30%. Analýza spoločnosti Elgas ďalej ukázala, že veľkoobchodná cena plynu by mala pokračovať v poklese aj v roku 2015. Už v súčasnosti cena plynu pre rok 2015, na energetickej burze v Lipsku, na krátko klesla pod hranicu 23 EUR/MWh. „Korekciu ceny smerom nahor možno očakávať iba v prípade prerušenia tranzitu plynu cez Ukrajinu alebo v prípade tuhej zimy, či výrazného oslabenia kurzu EUR voči USD,” informuje Andrej Záhorec, riaditeľ odd. tradingu spoločnosti Elgas, ktorá je tretím najväčším dodávateľom plynu na Slovensku.

Ceny elektriny rovnako ako ceny plynu zaznamenávajú mierny pokles už dlhšie obdobie. V tomto roku sa veľkoobchodné ceny elektriny, s miestom dodávky na Slovensku, pohybovali na úrovni 34-37 EUR/MWh. Výnimkou bol len prelom marca a apríla, keď tieto ceny klesli pod úroveň 34 EUR/MWh. Ich neustály pokles je spôsobený hlavne energetickou politikou EÚ. Tá presadzuje obnoviteľné zdroje na výrobu elektriny, s cieľom znížiť emisie a dosiahnúť nízkouhlíkovú ekonomiku. “Táto dotačná politika zvyšuje ponuku elektriny, hoci dopyt stagnuje. Na trhu tak vzniká prebytok elektriny, ktorý stláča veľkoobchodné ceny dole,” vysvetľuje A. Záhorec. Vyhliadky až do roku 2017 hovoria o tom, že veľkoobchodná cena elektriny by mala stále mierne klesať a pohybovať sa okolo úrovne 34 EUR/MWh. Podľa Záhorca by k výraznejšiemu nárastu cien mohlo prísť len v prípade odstavenia významnejších výrobných zdrojov elektriny alebo v prípade reformy obchodovania s emisnými kvótami. Tie sa na trhu stále obchodujú hlboko pod 10 EUR za tonu, čo naznačuje, že je ich na trhu ešte stále prebytok.

O spoločnosti:

Elgas je členom skupiny Grafobal Group Energy a tretím najväčším dodávateľom plynu na Slovensku. Pôsobí aj v okolitých krajinách ako Maďarsko, Česká republika, Poľsko či Srbsko. Jeho materská spoločnosť GGE patrí medzi významných hráčov v oblasti výroby a predaja elektriny, dodávky tepla, a pri predaji plynu. Na Slovensku prevádzkuje viaceré výrobné zdroje, napríklad v Považskej Bystrici, Dunajskej Strede, či Snine. Prostredníctvom dcérskych spoločnosti prevádzkuje tepelné hospodárstva v Považskej Bystrici, Dunajskej Strede, Snine, Želiezovciach, či Devínskej Novej Vsi. GGE zároveň pripravuje viaceré projekty v oblasti energetiky aj v zahraničných krajinách.

Kontakt pre médiá:

Mgr. Marianna Šedivcová
Marketingová riaditeľka GGE
Tel: 0911 920 200
sedivcova@gge.sk

Peter Porubský
NEUROPEA
Tel: 0905 231 622
porubsky@neuropea.com