Paroplynový cyklus Považská Bystrica

Naša dcérska spoločnosť TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o. spustila v roku 2010 v Považskej Bystrici do prevádzky nový paroplynový cyklus (PPC) s inštalovaným elektrickým výkonom 60 MWe a tepelným výkonom 54 MWt. Je to jeden z najväčších zdrojov na vysoko účinnú, kombinovanú výrobu elektriny a tepla na Slovensku, čo je aj z pohľadu EÚ jeden z najekologickejších a najefektívnejších spôsobov výroby elektriny.

PPC okrem elektriny vyrába aj teplo, ktoré vykuruje viac ako 8 500 domácností ako aj budovy v celom priemyselnom areáli v Považskej Bystrici. Investície do novej kogeneračnej kapacity sú pokračovaním rozsiahlej modernizácie energetického zázemia Považskej Bystrice, ktorého lídrom je GGE.

Výzva:
Pri vstupe GGE do Považskej Bystrice sme prevzali, a neraz bojovali, so systémom centrálneho zásobovania teplom, ktorý od svojho vybudovania, desaťročia neprešiel významnejšími investíciami.

Naše riešenie:
Kolabujúce dodávky tepla v meste s vyše 40 000 obyvateľmi boli absolútne neprípustné. Preto sme sa rozhodli pre rozsiahle investície, aby sme čo najskôr poskytli kvalitné a udržateľné riešenie kritickej situácie. Okrem rozsiahlych modernizácii rozvodovej sústavy, sme investovali aj do nového spoľahlivého a ekologického zdroja tepla. Investícia nezabezpečila len dodávky tepla pre 8 500 domácností a priemyselný areál. Nová elektráreň zvýšila kapacitu výroby elektriny pre celú slovenskú sieť.

Celá výstavba PPC, od začiatku prác až po prvú dodávku elektriny do siete, zabrala len 18 mesiacov, čo je na Slovensku vskutku neobvykle rýchlo.

Technické informácie:
Moderný paroplynový cyklus využíva výkon 45 MWe plynovej turbíny GE LM 6000 PF SPRINT. Je to aeroderivát leteckého motora, ktorý sa používa aj v lietadlách BOEING 747. Táto technologická špička vo svojej kategórii patrí k najmodernejším kogeneračným technológiám, ktorá svojou spoľahlivosťou od osvedčeného výrobcu General Electric, prevyšuje všetky ostatné dostupné riešenia.

Plynová turbína GE LM 6000 PF SPRINT:
Hmotnosť: 5 580 kg
Palivo: zemný plyn
Elektrická účinnosť: 41%
Inštalovaný výkon:

  • Elektrický výkon: 45 MWe
  • Tepelný výkon: 54 MWt