CZT Dunajská Streda

Rozšírenie teplovodných rozvodov v meste Dunajská Streda a modernizáciu centrálneho zásobovania teplom (CZT) v meste, realizovali naše dcérske spoločnosti SOUTHERM, s.r.o.TEPLÁREŇ a.s. v rokoch 2011 a 2012. Táto modernizácia predstavuje najväčšiu investíciu v meste za posledných 20 rokov.

Výzva:
Dunajská Streda potrebovala nutnú a rozsiahlu investíciu do zanedbanej siete rozvodov CZT, ktorá kvôli pokročilému veku, bez priebežného rozširovania, nestíhala držať krok s dynamickým rozvojom mesta.

Naše riešenie:
Keďže Dunajská Streda zažíva v posledných rokoch zvýšený záujem o novú výstavbu, je na nás naďalej poskytovať dostupné, stabilné a ekologické riešenia pre dodávky tepla. To by však nebolo možné na zastaranej sieti rozvodov, ktorá k novej výstavbe ani len nedočiahne. Preto sme sa rozhodli položiť celkovo 3,8 km nových potrubných rozvodov tak, aby aj noví obyvatelia Dunajskej Stredy mali možnosť pripojiť sa na CZT. Zároveň sme zrekonštruovali alebo nahradili kilometre starých rozvodov. Poslednou investíciou bola výmena rozvodov v dĺžke 2,2 km a inštalácia 18 domových odovzdávacích staníc tepla (DOST) na sídlisku Západ v roku 2015. V súčasnosti tak môžeme zásobovať teplom a TÚV 6 000 domácností, niekoľko desiatok nebytových priestorov a viacero verejných inštitúcií ako školy či škôlky.
V roku 2018 navyše plánujeme na sídliskách Nová Ves a na Námestí priateľstva kompletnú rekonštrukciu a inštaláciu DOST. Po tejto modernizácii by malo mať prakticky celé mesto vynovenú sieť rozvodov.
Kvôli zvýšenému dopytu po dodávkach tepla a teplej vody sme investovali aj do miestnej kotolne a výrobnej kapacity. Nové kogeneračné jednotky s inštalovaným výkonom 2 + 3 MWe, čo zodpovedá 6 MWt, dokážu vyrábať nielen teplo pre ústredné vykurovanie a prípravu teplej vody, ale aj elektrickú energiu. V súčasnosti je kombinovaná výroba elektriny a tepla považovaná za jedno z najekologickejších riešení dopytu po energiách.

Vďaka rozsiahlej investícii, vieme viac ako 20 000 obyvateľom Dunajskej Stredy ponúknuť efektívnu, ekologickú a udržateľnú výrobu energií pre ich domovy. Obnovou zastaraného systému sa nám podarilo dosiahnuť stabilizáciu nákladov na výrobu a dodávku tepla. Naším cieľom bolo neprenášať zbytočne náklady, či dokonca plytvanie, ku ktorému pri starých rozvodoch dochádzalo, na peňaženky obyvateľov.

Technické informácie:
Nové teplovodné rozvody sú z oceľových rúr a sú tepelne izolované polyuretánovou penou s hrúbkou minimálne 5 cm. Plášťová rúra je z hrubého polyetylénu PE. Potrubia sú uložené bezkanálovo, t.j. v pieskovom lôžku. Vďaka tomu je tepelná izolácia týchto rozvodov niekoľkonásobne lepšia, ako u starých rozvodov uložených v betónovom kanáli a izolovaných čadičovou vlnou. Okrem toho, v potrubí sú inštalované aj signalizačné rozvody pre zistenie prípadného úniku vody z potrubia.

Zdrojom tepla a elektrickej energie sú kogeneračné jednotky TEDOM QUANTO D 2000 SP a D 3000 SP. Sú to synchrónne generátory poháňané spaľovacím motorom MVM s objemom 88 000, resp. 204 000 cm3.
Palivom je zemný plyn, ktorý spaľujeme aj v kotloch. V zásobe sú aj kotlové jednotky KDVE a Wiessmann o výkone 18,5 MW.

Kogeneračná jednotka TEDOM QUANTO D 2000 SP:
Palivo: zemný plyn
Elektrická účinnosť: 43,7 %
Inštalovaný výkon:

  • Elektrický výkon: 2 MWe
  • Tepelný výkon: 2,2 MWt

 

Kogeneračná jednotka TEDOM QUANTO D 3000 SP:
Palivo: zemný plyn
Elektrická účinnosť: 43,6 %
Inštalovaný výkon:

  • Elektrický výkon: 3 MWe
  • Tepelný výkon: 2,8 MWt