HN: Takto vnímajú experti trh s energiami. Kde je jeho potenciál?

KDE: Hospodárske noviny, Energetický špeciál, 30. novembra 2016

Kam bude smerovať energetika na Slovensku? Čo nás čaká a neminie, vysvetlil pre Hospodárske noviny konateľ Elgasu Miroslav Strúž.

Elgas sa už dávnejšie začal meniť z klasického dodávateľa energií na firmu, ktorá pre svojich odberateľov zabezpečuje aj poradenstvo v oblasti firemnej energetiky. 
Hovorím nielen o veľkých podnikoch, kde to je bežné už dlhšie, ale najmä o malých a stredných firmách. Práve v optimalizácii spotreby a celej firemnej energetiky je pri dnešných cenách energií najväčší potenciál úspor nákladov
.“ 

Tip, kam budú smerovať trendy: 

Na trhu s energiami jednoznačne budú dominovať služby. Či už poradenské, alebo napríklad aj dodávky cez režim zmlúv Energy performance contracting, hoci sa to vníma najmä ako riešenie pre verejný sektor.