FORBES: GGE mieša karty nielen na regionálnom trhu

KDE: FORBES, jún 2016

Predsedníctvo našej krajiny v Rade EÚ bolo jedinečnou udalosťou pre celé Slovensko. Súčasťou prezentácie našej krajiny bol v špeciálnom vydaní magazínu Forbes „Made in Slovakia“ aj Elgas.

05-2016_Elgas_PR_Forbes_203x265_PRINT.pdf