Referencie

1

Modernizácia rozvodov na VS 19 Prievidza

Položenie 1 km nových predizolovaných rozvodov

Investičný náklad: 160 000 EUR €

Termín realizácie: 2010-2011

Obnova tepelného hospodárstva v Prievidzi sleduje cieľ znižovania nákladov na výrobu a dodávku tepla a teplej vody, ale aj zlepšenia efektívnosti a ekologickosti výroby.

4

Projekt „Trigenerácia“ pre podnik Slovenská Grafia, a.s.

Kombinovanou výrobou elektrickej energie, tepla a chladu zabezpečujeme energetické zefektívnenie prevádzky v Slovenskej Grafii. V súčasnosti je chlad zabezpečovaný absorbčným chladením – výrobou chladu z tepla a teplo je vyrábané na zastaralých parných kotloch.

Elektrická energia je nakupovaná externe v objeme 25 000 MWh ročne. Po ukončení projektu sa bude 35 % elektrickej energie generovať priamo vo výrobnom závode.

Projekt trigenerácie prinesie úspory nákladov na elektrickú energiu viac ako 10 %. Výška investície predstavuje 2 milióny eur.

7

Výstavba strojárskeho a energetického výrobného závodu spoločnosti EKOL, spol. s r.o.

Výstavba administratívnej budovy

Komplexná stavebná rekonštrukcia výrobných hál

Inštalovanie tepelných čerpadiel VZDUCH – VZDUCH zabezpečujúcu chladenie a vykurovanie výrobných priestorov

Inštalovanie tepelných čerpadiel VZDUCH – VODA zabezpečujúcu chladenie a vykurovanie administratívnej budovy

Stavebná príprava pre inštalovanie obrábajúcej technológie – kompletné základy pre všetky stroje

Výstavba všetkých komunikácií

Investičný náklad: 6,85 mil. EUR €

Termín realizácie: 2007

 

2

Modernizácia rozvodov v Dunajskej Strede

Položenie 3,8 km predizolovaných rozvodov

6 ks blokových OST

Inštalovanie kogeneračných jednotiek s inštalovaným výkonom 5 MW

Investičný náklad: 10 mil. EUR €

Termín realizácie: 2011

Nové kogeneračné jednotky a rozvody v Dunajskej Strede pomôžu stabilizovať cenu tepla pre domácnosti s možnosťou jej zníženia do budúcnosti.

 

5

Modernizácia centrálneho zásobovania teplom mesta Považská Bystrica

Položenie 12 km nových predizolovaných rozvodov

140 ks domových odovzdávacích staníc

Investičný náklad: 6 mil. EUR €

Termín realizácie: 2010 – 2011

Modernizácia prinesie pre domácnosti v Považskej Bystrici vyššiu bezpečnosť a efektivitu dodávok tepla.

8

Rekonštrukcia tepelného hospodárstva mesta Snina

Položenie 24 km predizolovaného potrubia

200 domových odovzdávacích staníc.

Centrálny dispečing

Implementácia biomasového kotla – DENDROMASA (2 MW)

Investičný náklad: 4,5 mil. EUR €

Termín realizácie: 2004-2005, kotol 2006

3

Realizácia technológie ORC (organický Rankinov cyklus) v Olomouci

Inštalovaný výkon: 1,2 MW

Investičný náklad: 5,5 mil. EUR €

Termín realizácie: 2011

Modernizácia rozvodov na VS 19 Prievidza

Položenie 1 km nových predizolovaných rozvodov

Investičný náklad: 160 000 EUR €

Termín realizácie: 2010-2011

6

Inštalovanie biomasového kotla na FYTOMASU – obilnú slamu v Želiezovciach

Inštalovaný výkon: 2 MW

Investičný náklad: 0,8 mil. EUR €

Termín realizácie: 2009

9

Rekonštrukcia tepelného hospodárstva mestskej časti Bratislava Devínska Nová Ves

Inštalovanie 6 kogeneračných jednotiek s inštalovaným elektrickým výkonom 1,6; 2 x 160 a 5 x 22 kW

Inštalovanie 4 plynových kotlov s kondenzačnými výmenníkmi výkonu 3 MW

Inštalovanie 9 moderných plynových horákov

Centrálny dispečing

Investičný náklad: 4,0 mil. EUR €

Termín realizácie: 2004