O nás

SME ENERGETICKOU SKUPINOU, KTORÁ INVESTUJE DO RÔZNYCH OBLASTÍ ENERGETICKÉHO PRIEMYSLU. VĎAKA NÁŠMU SILNÉMU FINANČNÉMU ZÁZEMIU SME STABILNÝM INVESTIČNÝM PARTNEROM PRI VÝSTAVBE ENERGETICKÝCH PROJEKTOV.

Pracujú u nás špičkoví odborníci z oblastí energetického poradenstva, ktorí našim klientom pomáhajú pri zefektívnení energetiky ich podnikov. Pre našich zákazníkov poskytujeme spoľahlivé dodávky tepla, elektrickej energie a plynu. Ponúkame komplexnú správu nehnuteľností pre ich komfortné užívanie. Správame sa zodpovedne k nášmu životnému prostrediu a budúcim generáciám. Preto na výrobu elektriny a tepla využívame najnovšie technológie a obnoviteľné zdroje. Uvedomujeme si aj našu spoločenskú zodpovednosť. Každoročne podporujeme projekty z oblastí telovýchovy, umenia, ekológie či vzdelávania.

Vyrábame

Vyrábame elektrickú energiu a teplo vysoko účinnou kombinovanou výrobou

TEPLÁREŇ, a. s.

Budujeme

Budujeme a prevádzkujeme vlastné distribučné sústavy na rozvod energií

GGE DISTRIBÚCIA, S.R.O.

Ponúkame

Ponúkame komplexnú správu nehnuteľností pre komfortné užívanie

IFM, a.s.

Obchodujeme

Obchodujeme s elektrickou energiou a plynom

ELGAS, k.s.

Dodávame

Dodávame energetické technológie na kľúč

TENERGO BRNO, a.s.

Investujeme

Investujeme do zefektívnenia energetiky podnikov, nemocníc, hotelov a iných subjektov

GGE INVEST, s.r.o.