Štruktúra akcionárov

No. Akcionár Počet akcií a hlasov Percento akcií a hlasov
1. GRAFOBAL GROUP akciová spoločnosť 8 000 000 80%
2. Roman Jankovič 1 000 000 10%
3. Roland Tóth 1 000 000 10%
Total 10 000 000 100%

Emitent je priamo riadený akciovou spoločnosťou GRAFOBAL GROUP, ktorá vlastní 80 percentný podiel emitenta. GRAFOBAL GROUP a.s. má kontrolu nad eminentom v súlade so zákonom o cenných papieroch. Výsledkom toho je, že GRAFOBAL GROUP akciová spoločnosť má právo vymenovať alebo odvolávať členov správnej rady, členov dozornej rady a členov vrcholového manažmentu. Pán Ivan Kmotrík, hlavný akcionár spoločnosti, má nepriamu kontrolu nad eminentom.