Energetika Sereď, s.r.o.

V skupine GGE od 25.10.2016

Hlavná činnosť:

  • Výroba distribúcia a dodávka tepla
  • Výroba distribúcia a dodávka pitnej vody
  • Výroba el. energie
Počet zamestnancov: 13
Ročná výroba tepla: 28 000 MWh
Ročná výroba el. energie: 1 450 MWh
Ročná výroba, distribúcia a dodávka pitnej vody: 124 000 m3

 

Pri výrobe tepla sa využíva geotermálna energia z vlastného vrtu ,tepelné čerpadlá ako aj tepelná energia vyrobená vysoko účinnou kombinovanou výrobou tepla a el . energie v kogeneračnej jednotke TEDOM CENTO T180