CZT Dunajská Streda

CZT Dunajská Streda

PROJEKT MODERNIZÁCIE CENTRÁLNEHO ZÁSOBOVANIA TEPLOM (CZT), ktorý v Dunajskej Strede zrealizovala naša dcérska spoločnosť SOUTHERM, predstavuje najväčšiu investíciu v meste za posledných 20 rokov. Do rekonštrukcie kotolne a modernizácia a rozšírenia rozvodov CZT boloINVESTOVANÝCH VIAC AKO 10 MIL. EUR. V modernizovanej kotolni boli nainštalované nové kogeneračné jednotky s inštalovaným výkonom 5 MW, ktoré dokážu vyrábať nielen teplo pre ústredné vykurovanie a prípravu teplej vody, ale aj elektrickú energiu. Celkovo bolo položených 3,7 KM NOVÝCH POTRUBNÝCH ROZVODOV. Obnovou zastaraného systému sa nám podarilo dosiahnuť stabilizáciu nákladov na výrobu a dodávku tepla. Zároveň sme však zlepšili aj efektívnosť a ekologickosť výroby.