Paroplynový cyklus Považská Bystrica

Paroplynový cyklus Považská Bystrica

Naša dcérska spoločnosť Tepláreň a.s., spustila v roku 2010 v Považskej Bystrici do prevádzky NOVÝ PAROPLYNOVÝ CYKLUS (PPC)s inštalovaným elektrickým výkonom 60 MWea tepelným výkonom 35 MWe. Plynová turbína GE LM 6000 PD Spirit predstavuje technologickú špičku v oblasti energetiky. Predstavuje najmodernejšiu kogeneračnú technológiu, ktorá navyše svojou spoľahlivosťou prevyšuje ostatných výrobcov. Celá výstavba PPC trvala len rekordných 12 mesiacov. Táto významná INVESTÍCIA V OBJEME 50 MIL. EUR zvýšila kapacitu výroby elektriny pre slovenskú sieť, ako aj bezpečnosť a kvalitu dodávok tepla v Považskej Bystrici.

Primárnou úlohou novej elektrárne je DODÁVKA TEPLA PRE VIAC AKO 8500 DOMÁCNOSTÍ V RÁMCI MESTA POVAŽSKÁ BYSTRICA. Investícia je pokračovaním modernizácie energetiky Považskej Bystrice.

Nový paroplynový zdroj prispieva aj k bezpečnosti a k stabilite prenosu elektrickej energie na Slovensku. Význam paroplynových zdrojov pre bezpečnosť dodávok elektriny na Slovensku spočíva najmä v rýchlom nábehu výroby elektriny, čo je popri ekologickejšej výrobe energií z plynu jedna z hlavných výhod tohto typu zdroja elektriny.