CZT Považská Bystrica

CZT Považská Bystrica

MODERNIZÁCIA CENTRÁLNEHO ZÁSOBOVANIA TEPLOM (CZT) v Považskej Bystrici bola zahájená v roku 2010 prvou etapou. Počas nej boli obnovené viaceré výmenníkové stanice a položené nové rozvody CZT. Zároveň bolo zrealizované pripojenie na nový centrálny zdroj výroby tepla – Paroplynový cyklus, ktorý bol vybudovaný v areáli teplárne. Druhá etapa, ktorá bola zrealizovaná v roku 2011, sa dotýkala najmä výmeny rozvodov CZT na jednotlivých sídliskách. Výsledkom rozsiahlej modernizácie je NAJMODERNEJŠÍ SYSTÉM ZÁSOBOVANIA TEPLOM A TEPLOU VODOU NA SLOVENSKU. Dôležitým aspektom obnovy, ktorý sa nám podarilo naplniť, bolo zníženie znečistenia ovzdušia a s ním spojené zlepšenie životného prostredia v našom meste.