Zobraziť projekty

 

 

 

 

Naše Aktivity

 

 

 

Vyrábame

Vyrábame

Vyrábame elektrickú energiu a teplo vysoko účinnou kombinovanou výrobou.

 

Budujeme

Budujeme

Budujeme a prevádzkujeme vlastné distibučné siete  na rozvod energií.

Ponúkame

Ponúkame

Ponúkame komplexnú správu nehnuteľností pre komfortné užívanie.

 

Obchodujeme

Obchodujeme

Obchodujeme s elektrickou energiou a plynom.

Dodávame

Dodávame

Dodávame energetické technológie na kľúč.

 

Investujeme

Investujeme

Investujeme do zefektívnenia energetiky podnikov, nemocníc, hotelov a iných subjektov.

 

 

 

O nás

Sme energetickou skupinou, ktorá investuje do rôznych oblastí energetického priemyslu. vďaka nášmu silnému finančnému zázemiu sme stabilným investičným partnerom pri výstavbe energetických projektov.

Pracujú u nás špičkoví odborníci z oblastí energetického poradenstva, ktorí našim klientom pomáhajú pri zefektívnení energetiky ich podnikov. Pre našich zákazníkov poskytujeme spoľahlivé dodávky tepla, elektrickej energie a plynu. Ponúkame komplexnú správu nehnuteľností pre ich komfortné užívanie. Správame sa zodpovedne k nášmu životnému prostrediu a budúcim generáciám. Preto na výrobu elektriny a tepla využívame najnovšie technológie a obnoviteľné zdroje. Uvedomujeme si aj našu spoločenskú zodpovednosť. Každoročne podporujeme projekty z oblastí telovýchovy, umenia, ekológie či vzdelávania.

 

 

Prezentačné video

Nahliadnite do histórie a úspechov GGE v krátkom videu

Investor RelationsMedia / Press Center

 

 

 

Základné hodnoty spoločnosti

Etický kódex spoločnosti gge a.s. má za úlohu chrániť spoločnosť, jej povesť a značku. je platný pre všetkých zamestnancov vrátane manažérov spoločnosti. je každého povinnosťou dodržiavať tento kódex, správať sa podľa jeho ustanovení a podporovať jeho uplatňovanie.

 

 

 

 

 

1

Zamestnanci

V rámci zamestnaneckých vzťahov preferujeme vzájomnú úctu a dôveru medzi ľuďmi na pracovisku. Názory každého zamestnanca, ako aj jeho osobný rozvoj je pre nás veľmi dôležitý. Odmeňovanie zamestnancov prebieha spravodlivo podľa ich výkonov. V našej spoločnosti je prísne zakázaná akákoľvek diskriminácia. Dbáme na zdravie našich zamestnancov ako duševné, tak aj fyzické a preto vytvárame bezpečné a príjemné pracovné prostredie a vyžadujeme dodržiavanie bezpečnostných smerníc.

 

 

 

 

2

Obchodní partneri a klienti

 Základom nášho podnikania je vzájomná dôvera so všetkými zúčastnenými stranami. Naši obchodní partneri a klient v nás majú absolútnu dôveru a preto všetky informácie v rámci obchodných vzťahov sú prísne utajené. Dodržujeme podmienky ustanovené v zmluvách, pretože naša dobrá povesť je pre nás veľmi dôležitá.

 

 

 

 

3

Zodpovedné podnikanie a podpora komunít

 Skupina GGE si plne uvedomuje svoju spoločenskú zodpovednosť a aj sa k nej hlási. Tak ako celá firma, tak aj každý náš zamestnanec, prispieva k podpore miestnych komunít a k zlepšovaniu životného prostredia. Nášmu okoliu pomáhame prostredníctvom rôznych aktivít zameraných predovšetkým na oblasti telovýchovy, umenia, ekológie či vzdelávania…

 

 

 

 

Zodpovednosť

 

 

 

 

Kontakt

Pekná cesta 6, Bratislava, Slovenská Republika